Aplikacja Shiny do egzaminów online

Written by Korneliusz Krysiak

09/20/2019

Cel projektu

Głównym celem tego projektu jest stworzenie aplikacji do przeprowadzania egzaminów online składających się z pytań zamkniętych. Do każdego pytania (mogącego zawierać kod R i/lub tabele, grafikę) zdefiniowane zostaną możliwe odpowiedzi.

Aplikacja powinna posiadać następujące funkcjonalności:

 

 • możliwość zdefiniowania testu
 • możliwość definiowania pytania i przypisanych do niego odpowiedzi (dowolna liczba)
 • możliwość zdefiniowania punktacji za każdą odpowiedź (liczba naturalna)
 • możliwość losowego mieszania kolejności odpowiedzi oraz zablokowania pozycji niektórych odpowiedzi (np. ostatniej dla „żadne z powyższych”, itp.)
 • możliwość przypisywania pytań do podgrup,
 • możliwość losowego wyboru pytań w ramach testu z większej puli (w tym z podgrupy)
 • możliwość definiowania czasu trwania testu
 • możliwość swobodnej nawigacji po teście w trakcie jego wykonywania
 • możliwość wysłania emailem spersonalizowanego linka do konkretnego testu
 • opcjonalną możliwość wyświetlenia na zakończenie testu pytań, udzielonych odpowiedzi i wskazanie poprawnych odpowiedzi
 • opcjonalną możliwość zdefiniowania czasu trwania testu
 • możliwość wysłania po wykonanym teście krótkiej informacji do studenta oraz na wybrane inne adresy email
 • możliwość zdefiniowania grupy egzaminów (np. wszystkich kursów dla danego rocznika albo wszystkich kursów fakultatywnych dla danego rocznika)
 • możliwość zdefiniowania trzech rodzajów użytkowników: administrator, twórca(testu i pytań) oraz student
 • możliwość generowania raportów na poziomie: studenta, testu albo grupy testów zawierających statystyki dotyczące liczby wykonanych dotąd testów, liczby podejść (poprawek), statystyki dotyczące uzyskanych wyników oraz poszczególnych pytań (ile razy zadane, ile razy odpowiedzi poprawne/niepoprawne, itp.)
 • możliwość bezpiecznego logowania do aplikacji przez poszczególnych użytkowników
 • Administrator powinien mieć możliwość dodawania/usuwania testów (egzaminów), dodawania/usuwania pytań, definiowania grup pytań oraz ich charakterystyk (liczby losowanych pytań z większej puli/grupy, definiowania czy kolejność odpowiedzi ma być losowa) dodawania użytkowników, definiowania typu użytkownika, definiowania grup testów, definiowania raportów do wszystkich testów, praw dostępu do raportów z wszystkich testów oraz grup testów, wysyłania spersonalinalizowanych zaproszeń do testów, itp.
 • Twórca powinien mieć możliwość dodawania/usuwania zdefiniowanych wybranych testów (egzaminów), dodawania/usuwania pytań do wybranych testów, dostęp do raportów dotyczących wybranych testów
 • Student powinien mieć możliwość zalogowania się do aplikacji na swoje konto lub wykonania testu na podstawie przesłanego spersonalizowanego linka (tylko raz dla każdego linka, poprawna wymagałaby wygenerowania nowego linka)

Głównym celem tego projektu jest stworzenie aplikacji do przeprowadzania egzaminów online składających się z pytań zamkniętych.

Opiekunowie Projektu

Korneliusz Krysiak

Michał Szałański

Hubert Śmieciuch

Spodobały ci się nasze projekty? Masz pomysł na własny?

Biuro

Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Godziny

Pon - Pt: 9.00 - 17.00
Sob - Nd: Zamknięte

Kontakt

dr Piotr Wójcik